VIZITATORI (16)

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Hotelul SHERATON BUCHAREST este deținut de compania GRAND PLAZA HOTEL SA

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal ale vizitatorilor.

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm următoarele date cu caracter personal, ca urmare a interesului nostru legitim: nume și prenume, seria și numărul cărții de identitate, înregistrări video cu dumneavoastră.

Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea în hotel și integritatea bunurilor acestuia. Sistemul nu are ca scop supravegherea vizitatorilor hotelului. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video instalate în hotel există posibilitatea de a avea acces la imaginea dumneavoastră în mișcare (date biometrice).

Datele cu caracter personal menționate mai sus provin:

-din cartea dumneavoastra de identitate;

-din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere

 

ÎN CE SCOP COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm datele de mai sus în următoarele scopuri:

-Pentru a asigura securitatea angajatilor hotelului;

-Pentru a asigura integritatea bunurilor hotelului;

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Informatiile colectate în scris sunt păstrate în registre anuale care după încheierea anului în curs se mai păstrează 12 luni dupa care se distrug.

Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate timp de 30 de zile, după care sunt șterse în mod automat.

În cazuri strict prevăzute de lege și potrivit unor proceduri speciale, unele imagini pot fi transmise EXCLUSIV unor instituții publice abilitate de lege să solicite astfel de informații.

Nu înstrăinăm datele dumneavoastră către alte entități.

TRANSFER INTERNAȚIONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră personale nu sunt trimise, sub nicio formă, în străinătate.

MARKETING

Aceste date nu se folosesc în scop de marketing.

 

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se păstrează, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nici o persoană neautorizată nu poate avea acces la ele.

Accesul la imagini și registre de acces este strict restricționat. Au acces la imagini:

  • Angajații departamentului LOSS PREVENTION;
  • Personalul din departamentul IT, care asigură funcționalitatea sistemului CCTV;
  • Top – managementul hotelului, în situații excepționale;
  • Reprezentanții instituțiilor publice, în situații excepționale, la cererea expresă a respectivelor instituții.

Imaginile sunt stocate în sistemele IT ale hotelului. Operațiunile de ștergere sunt automatizate. Vizitatorii hotelului nu pot cere acces la imaginile CCTV deoarece în acest proces se poate aduce atingere drepturilor altor persoane fizice.

Aveți dreptul de a ne solicita:

  • Rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Opoziția dumneavoastră față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

Solicitările dumneavoastră trebuie să fie făcute sub formă de cerere. Dacă doriți să ne trimiteți cererea în format electronic, aceasta trebuie să ne fie trimisă de pe o adresă de email verificabilă, existentă în sistemele noastre IT.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: DPO@SHERATONBUCHAREST.COM

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2018 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.