SPA SPORTIV ȘI PISCINĂ (12)

Noi, la GRAND PLAZA HOTELSA suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa:

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Hotelul SHERATON BUCHAREST este deținut de compania GRAND PLAZA HOTEL SA

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de utilizare a centrului SPA din hotelul nostru.

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm următoarele date: Nume și prenume

ÎN CE SCOP COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm datele de mai sus în următoarele scopuri:

  • Pentru validitatea contractului de abonament, interes legitim (în cazul abonaților);
  • Pentru emiterea cheiei electronice de acces

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a vă putea oferi serviciile noastre de SPA.

Nu vindem datele dumneavoastră către alte entități. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioadă de 36 de luni după ultima dumneavoastră prezență la SPA-ul nostru. iar apoi acestea se șterg automat.

TRANSFER INTERNAȚIONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pe care le completați nu sunt trimise, sub nicio formă, în străinătate.

MARKETING

Nu este cazul

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se păstrează, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoană neautorizată nu poate avea acces la ele.

Datele cu caracter personal sunt accesibile doar personalului specializat din cadrul SPA-ului și nu sunt publice.

Aveți dreptul de a ne solicita:

  • Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, stocate în sistemele noastre IT;
  • Rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Opoziția dumneavoastră față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • În situația în care v-ați dat consimțământul ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți acest consimțământ, fără însă ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră, înainte de retragerea lui.

Solicitările dumneavoastră trebuie să fie făcute sub formă de cerere. Dacă doriți să ne trimiteți cererea în format electronic, aceasta trebuie să ne fie trimisă de pe o adresă de email verificabilă, existentă în sistemele noastre IT.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: DPO@SHERATONBUCHAREST.COM

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2018 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.