CAZARE (5)

Noi, la GRAND PLAZA HOTELSA suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa:

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Hotelul SHERATON BUCHAREST este deținut de compania GRAND PLAZA HOTEL SA

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de cazare în hotelul nostru.

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm următoarele date:

 • date care sunt solicitate expres de legislația în vigoare (Hotărârea Guvernului României nr. 237 / 2001 și Normele sale de aplicare): nume, prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; coordonatele actului de identitate (BI, CI – unde există), pașaport etc.;
 • date care se bazează pe interesul nostru legitim, precum adresa de email, numerele de telefon fix și mobil, numărul de fax, starea dumneavoastră de sănătate care, eventual, necesită cazare într-un tip special de cameră. Este opțiunea dumneavoastră de a răspunde sau nu solicitărilor noastre.

Datele cu caracter personal menționate mai sus provin fie din actul dumneavoastră de identitate – în cazul datelor cerute expres de lege, sau ne sunt, opțional, furnizate chiar de dumneavoastră (adresa de email, numere de telefon etc.).

ÎN CE SCOP COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm datele de mai sus în următoarele scopuri:

 • Pentru îndeplinirea procedurii obligatorii privind cazarea;
 • Pentru actualizarea informațiilor dumneavoastră de contact;
 • Opțional, cu consimțământul dumneavoastră scris:
  • Pentru înregistrarea dumneavoastră pentru calitatea de membru al programului de loialitate;
  • Pentru a vă trimite mesaje de marketing direct și alte comunicări în legătură cu produsele și serviciile oferite de Hotelul nostru;
  • Pentru efectuarea de cercetări de piață și de sondaje de opinie sau pentru diferite alte tipuri de comunicare.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a vă putea caza în hotelul nostru.

Nu vindem datele dumneavoastră către alte entități. Datele sunt stocate în serverele noastre o perioadă de 36 de luni după ultimul dumneavoastră sejur la noi, iar apoi acestea se șterg automat.

Pentru a vă trimite informări periodice (newsletter) folosim o platformă IT specializată, care face exclusiv serviciul de e-mailing.

Pentru a vă solicita opinia despre serviciile noastre folosim o altă platformă IT, care vă transmite automat un formular la care vă solicită să răspundeți.

TRANSFER INTERNAȚIONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Numele și prenumele dumneavoastră, precum și adresa de email – în situația în care ne-o puneți la dispoziție, sunt transmise către o platformă internațională specializată în sondaje de opinie (platforma „Medallia”).

MARKETING

Vă putem ține la curent cu ofertele noastre, în situația în care ne furnizați adresa dumneavoastră personală de e-mail și ne dați acordul dumneavoastră în acest sens. Dacă ați acceptat aceasta, puteți renunța oricând la a mai primi oferte de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare.

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Ele se păstrează, securizat, în sistemele noastre, astfel încât nicio persoană neautorizată nu poate avea acces la ele.

Aveți dreptul de a ne solicita:

 • Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, stocate în sistemele noastre IT;
 • Rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Opoziția dumneavoastră față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • În situația în care v-ați dat consimțământul ca noi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul, în orice moment, să vă retrageți acest consimțământ, fără însă ca acest fapt să afecteze legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră, înainte de retragerea lui.

Solicitările dumneavoastră trebuie să fie făcute sub formă de cerere. Dacă doriți să ne trimiteți cererea în format electronic, aceasta trebuie să ne fie trimisă de pe o adresă de email verificabilă, existentă în sistemele noastre IT.

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: DPO@SHERATONBUCHAREST.COM

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2018 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.