ANGAJARE (4)

Noi, la GRAND PLAZA HOTELSA suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la adresa:

We at GRAND PLAZA HOTELSA value your privacy therefore our Privacy Policy and procedures comply with General Data and Protection Regulation. You can find all the information you need on our Privacy Notice at:

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

Hotelul SHERATON BUCHAREST este deținut de compania GRAND PLAZA HOTEL SA

În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în procesul de angajare pentru posturi vacante în societatea noastră.

CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

În procesul de angajare colectăm informațiile pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul documentelor solicitate de lege: acte de identitate, acte de studii, cazier judiciar (în unele situații), examinare medicală etc.; aceste date personale pot include: nume și prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon; starea civilă, studii, calificare profesională etc.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Toate aceste informații sunt impuse de lege pentru angajarea dumneavoastră. Ele sunt păstrate în societate pe perioada în care veți fi angajatul nostru și, ulterior, pentru o perioadă impusă de lege.

Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități.

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.

ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt exclusiv la dispoziția personalului din cadrul departamentului de resurse umane și managementului departamentului în care vă desfășurați activitatea.

Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt integral protejate. Aveți dreptul să cereți rectificarea datele respective, în cazul în care apar modificări (nume, stare civilă, adresă etc.).

Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt: DPO@SHERATONBUCHAREST.COM

Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE

Această variantă a Notificării este în vigoare din mai 2018 și se va actualiza dacă apar noi cerințe legale.